Přehlednější web pro Povodí Moravy

Výchozí situace:

Povodí Moravy s.p. pečuje o správu vodních toků a nádrží a také informuje veřejnost – ať už přímo, nebo prostřednictvím médií. Webové stránky PMO.cz zaznamenávaly okolo 15 000 návštěv měsíčně, v dobách povodní ale i přes 60 000.

Původní web byl vytvořen klientem "In House" na systému WordPress. Toto řešení se však postupně ukázalo jako nevyhovující. Jednak výkonnostně, ergonomií redakčního systému a nemožností řešit pokročilejší požadavky. Design nebyl v souladu s cíli a struktura byla matoucí a pro uživatele navigačně i obsahově nepřehledná.

Přestože při redesignu obvykle postupujeme cestou dílčích úprav, v tomto případě byl zapotřebí radikální řez.

Stanovené cíle:

 1. Zpřehlednit, design musí respektovat funkčnost.
 2. Zaujmout návštěvníka a podnítit k dalšímu čtení.
 3. Upravit strukturu navigace pro jednotlivé scénáře.
 4. Omezit tápání návštěvníků.
 5. Zvýšit čtenost obsahu.

Omezení a limity:

 • Výkonnost: při povodních očekáváme extrémní návštěvnost.
 • Grafika musí korespondovat s vizuálním stylem a zároveň splňovat požadavky na přístupnost.
 • Kód musí splňovat pravidla přístupnosti dle zákona 81/2006 Sb.
 • Portál stavů a průtoků (aplikace třetí strany) musí zůstat v nezměněné podobě.
 • Tato data se automaticky přebírají do webu – jak pro homepage, tak pro aktuální info ve článcích.
 • Stávající obsah (přes 1500 článků) musí zůstat zachován, vyhledávače nesmí pocítit změnu.
 • Víceuživatelský systém s různou úrovní práv, přizpůsobený na míru požadavkům.
 • Vzájemné propojení článků a dalšího obsahu, pokročilé fulltextové vyhledávání.

Jak probíhala tvorba?

Nejprve byly definovány cílové skupiny:

 • zájemci o aktuální informace
 • žadatelé o vyjádření
 • média a laická veřejnost
 • obchodní partneři
 • odborná veřejnost
 • rybáři a vodáci
 • turisté a vodáci
 • zaměstnanci

Následovala tvorba person a konkrétních scénářů častých situací. Na základě těchto východisek jsme vytvořili informační architekturu a wireframy (skicy definující prvky podstránek a jejich návaznost).

Při návrhu designu a šablon jsme vycházeli z nového vizuálního stylu. Prioritou byla přehlednost, snadná čitelnost a dostupnost informací. Zároveň bylo potřeba pamatovat na pravidla přístupnosti a mandatories ze strany klienta.

Technické podrobnosti dodaného řešení:

 • Odladěné šablony s možností změny velikosti písma.

 • Tiskový styl, který šetří papír i inkoust.

 • Předdefinované styly obrázků, tabulek, infoboxy…

 • Vlastní slideshow na homepage s možností snadné editace. Stejně snadná tvorba bannerů.

 • Mapa aktuálního stavu, přebírání dat. Implementace měřicích bodů.

 • Fotogalerie a videa v článcích i samostatně.

 • Tagování, automatické související články a fotogalerie, zobrazení aktuálních průtoků v článku.

 • Převedení stávajících 1500 článků se zachováním URL, případně s přesměrováním.

 • Databáze vodních děl a jejich technických parametrů. Import těchto dat.

 • Databáze kontaktů, import/export pomocí CSV.

 • Vodohospodářský slovník s možností odkazovat.

 • Kalendář akcí s implementací Google Maps.

 • Na míru přizpůsobený víceuživatelský systém s podporou jazykových mutací.

 • Vlastní fulltext s vyladěnými vahami kritérií.

 • RSS kanály, jak pro celý web, tak pro jednotlivé sekce.

 • Redakční proces publikace článku, logování změn.

 • Automatické přebírání článků z Google News.

 • Cachování pro vysokou zátěž.

Klient: Povodí Moravy

Tým: Alexandr Fiala, Jakub Rendla, Jakub Stacho, Dominik Martin

Web: www.pmo.cz

Jsme členem Asociace komunikačních agentur AKA