Hlášení! ČRo Leonardo má novou tvář

Když popularizovat vědu, tak stylově!

Pro rádio ČRo Leonardo zabývající se popularizací vědy ...

... jsme tvořili jednotný vizuální styl Věda bez šifer/Věda na pár kliknutí

Naše zpracování se zcela liší od doposud používané strategie

Každý reklamní nosič informuje o vědě a technice

Protože věda je každodenní součástí našich životů

Klient: Český Rozhlas

Rozluštěním šifer jsme vědu přiblížili všem věkovým kategoriím.

Pro digitální a internetovou rozhlasovou stanici Český rozhlas Leonardo zabývající se popularizací vědy jsme vytvořili nový vizuální styl. Vítězný koncept „Věda bez šifer/Věda na pár kliknutí“ obsahuje klíčové vizuály pro print a outdoor.

Naše zpracování se zcela liší od doposud používané strategie. Nově kombinujeme imageové pojetí s informačním charakterem. Každý reklamní nosič bude zároveň nosičem informací z oblastí vědy a techniky, které naše životy každý den silně ovlivňují.

Jsme členem Asociace komunikačních agentur AKA